BrettOrd.no
      UrbanDictionary.com Slik spiller du:

  • Klikk på brettet og bruk tastaturet for å legge inn ord
  • Beveg deg rundt med piltaster, mellomrom, slettetast og enter
  • Bruk et ? for å markere en blank brikke i dine tilgjengelige bokstaver
  • Dobbelklikk på brettet for å markere en brikke som blank (ikke poenggivende)
  • For å raskt legge inn ord nedover, bruk enter mellom hver bokstav
  • For å endre poengrutene, klikk "endre scoring" under brettet og klikk med musen (flere ganger) på brettet for å endre

 Spill og last ned slike spill:

Nyttige ord å kunne

Det finnes nesten alltid et ord som passer, men å finne det uten hjelp er ikke alltid lett. For eksempel er det faktisk over 6000 ord med C og over 1000 ord med W, det skulle man jammen ikke alltid tro når man sitter der med C eller W. Gode spillere lærer seg derfor noen ord som kan hjelpe ut av en knipe.

Ord med bare konsonanter
bh cd cv dvd hm lp lsd mhm mm pc pd pm ps pst tbc tv wc

Korte ord med C
cd cv pc wc
abc con cor cru cup ecu sec sic tbc tic
acid acre acti acyl arco avec back camp cape capo case cash cava celt cent cess chat chic chip ciss cito city clou coda coil cola colt cool coup crus cyan disc duce ecru face hack inch kick loco lyce mach nick paca pace pact pica poco puck raca race rack rock taco tica tics

Korte ord med W
wc
bow ewe wad web wok won wow
bowl dhow ewen ewer kiwi show wadi watt webb welt whig whip wire wokk yawl yaws

Korte ord med J
ja jo
emj fuj gjø hjå isj jaa jag jak jam jan jar jeg jei jer jet jod joe jog jok jol jug jul jur jus juv jål jås jøy kje ljå mjå nja olj raj sju sjy sjå sjø tja tjo usj åja æsj

Korte ord med Æ
bæ hæ æh ær æs
blæ bæa bær dæs flæ fæl hæd hæl hær hæv lær læs mæl mæt nær pæl ræl rær ræv sæd sæl sær sæt træ tæl tær vær væt æra ære æsa æse æsj ætt æva æve

Korte ord med Y
by dy fy hy ly my ny py ry sy ty vy yl yr yt yv øy

Alle ord på to bokstaver
ab ad ag ah ai ak al am an ap ar as at au av ba be bh bi bo bu by bæ bø cd cv da de di do du dy då dø ea ed eh ei el en ep er es et ev fa fe fu fy få fø ga gi go gu gå ha he hi hm ho hu hy hå hæ hø id il in ir is it ja jo ka ku kå kø la le li lo lp lu ly lå lø mi mm mo my må mø ne ni no nu ny nå od og oi ok ol om or os pc pd pi pm ps pu py på pø ra re ri ro ru ry rå sa se si so su sy så sø ta te ti to tu tv ty tå tø uh ul ur ut va ve vi vy vå wc yl yr yt yv åa åe åh åk ål åp år ås åt æh ær æs ød øh øk øl øm øn ør øs øv øy

Tilbake til hovedsiden